Tietosuojaselosteet

A-Katsastus Oy:n ja Ajovarma Oy:n kuluttaja-asiakkaita koskeva tietosuojaseloste

Päivitetty 2.11.2020

Rekisterinpitäjä

A-Katsastus Group Oy
Valimotie 9-11, 00380 Helsinki
PL 200, 00381 Helsinki


Yhteys rekisteriasioissa

tietosuoja@a-katsastus.fi


Rekisterin nimi

A-Katsastus Oy:n ja Ajovarma Oy:n kuluttaja-asiakasrekisteri


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperusteet

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakassuhteen hoitaminen, kehittäminen ja analysointi
 • asiakasviestintä
 • palvelun toteuttaminen
 • asiakastapahtumien varmentaminen
 • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
 • markkinointi
 • analysointi ja tilastointi

Asiakastietoja voidaan käsitellä myös muissa A-Katsastus-konserniin kuuluvissa suomalaisissa yhtiöissä. Rekisterin sisältämiä tietoja voidaan käyttää lainsäädännön sallimin tavoin kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin sekä asiakasviestintään myös sähköisiä välineitä käyttäen asiakkaan antaman luvan mukaisesti.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjälle kuuluva oikeutettu etu, palvelun toteuttamiseksi, palvelun tilauksen yhteydessä annettu suostumus tai henkilön suostumus.

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • Asiakkaan nimi
 • Osoite, postinumero ja postitoimipaikka
 • Syntymäaika
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Markkinointi ja yhteydenottoluvat
 • Asiakastietojen muutoshistoria
 • Asiakasnumero
 • Henkilötunnus (käytetään vain henkilön tunnistamiseen, eikä sitä tallenneta rekisteriin selkokielisenä)
 • Ajoneuvon rekisteritunnus
 • Asiakassuhdetta koskevia tietoja, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä ajanvarauksiin liittyvät tiedot


Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään asiakassuhteen aikana internetin kautta, asiakaspalvelutilanteissa, puhelimitse, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla. Yhteystietojen päivityksiä voidaan saada myös päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.


Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietojen käsittelyä toteutetaan käyttötarkoituksen mukaisten palveluiden tuottamiseksi myös kumppaneiden toimesta. Kumppanit toteuttavat teknisesti rekisteriin liittyviä palveluita ja tarjoavat rekisterin käyttöön liittyviä IT-järjestelmiä.

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA.n ulkopuolelle

EU:n tai ETA:n ulkopuolisia kumppaneita käytämme ainoastaan katsastusmuistutuksen ja muun katsastukseen liittyvän sähköpostiviestinnän välittämiseen siihen luvan erikseen antaneille asiakkaille. Siirrettävää tietoa on asiakkaan sähköpostiosoite ja viestin sisältö (A-Katsastukselta asiakkaalle menevä sähköpostiviesti). EU:n tai ETA:n ulkopuolisten kumppaneiden suhteen olemme varmistaneet tietosuoja-asetuksen edellyttämät suojaustoimenpiteet sisällyttämällä sopimuksiin Euroopan komission hyväksymät mallisopimuslausekkeet tietojen siirtämisestä tai muilla vastaavilla tietosuoja-asetuksen mukaisesti hyväksytyillä toimenpiteillä.


Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin käyttöoikeus on vain niillä A-Katsastus -konsernin ja palvelutarjoajien palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja niitä hallinnoi IT-palvelutoimittaja tietoturvallisten periaatteiden mukaisesti.


Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietojasi palveluissamme kunnes viimeisimmästä tunnistettavasta palvelutapahtumasta on kulunut viisi vuotta tai lakisääteisen ajan mikäli tämä on pidempi.


Rekisteröityjen oikeudet

Asiakkaalla on seuraavat oikeudet:

 • Oikeus peruttaa annettu suostumus henkilötietojen käsittelyyn.
 • Oikeus tietojen tarkastamiseen
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen
 • Oikeus tietojen poistamiseen, ellei käsittelylle ole enää olemassa laillista perustetta
 • Oikeus käsittelyn  vastustamiseen, mikäli tietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Lisäksi suoramarkkinointiin liittyvää henkilötietojen käsittelyä voi vastustaa milloin tahansa.
 • Oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen, mikäli rekisteröity kiistää tietojen paikkansapitävyyden, kokee käsittelyn lainvastaiseksi tai rekisteröityn henkilötietojen käsittelyn vastustamiseen liittyvä toimenpide on kesken

Henkilöllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.


Rekisteröidyn oikeuksien käyttäminen

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseksi rekisteröity voi olla yhteydessä asiakaspalveluumme tai selosteessa mainittuun osoitteeseen. Laajat pyynnöt (esimerkiksi tietojen tarkastus tai poistaminen) edellyttävät pyynnön esittämistä henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa.

Kaikkea henkilötietoa ei välttämättä voida poistaa lainsäädännöllisten velvoitteiden vuoksi.

A-Katsastus Group Oy pidättää oikeuden päivittää tietosuojaselostetta palvelun kehityksen tai lainsäädännön muutosten vuoksi. Tämä tietosuojaseloste korvaa aikaisemman rekisteriselosteen.

Evästeitä koskeva seloste

19.3.2019

Käytämme sivustollamme evästeitä (”cookies”) ja muita vastaavia tekniikoita, kuten selaimen paikallista varastoa (“local storage”) toimintojen toteuttamiseen ja analytiikkaan. Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja.

Hyödynnämme Google Analyticsia mm. sivustomme käytön ja trendien analysointiin. Googlelle lähetettävä tieto on anonymisoitua.