Tietosuojaselosteet

A-Katsastus Oy:n, Yksityiset K-Asemat Oy:n, Ajovarma Oy:n ja A-Test & Consulting Oy:n kuluttaja-asiakasrekisteriä koskeva tietosuojaseloste

7.1.2019

Rekisterinpitäjä

A-Katsastus Group Oy

Valimotie 9-11, 00380 Helsinki

PL 200, 00381 Helsinki

Rekisteriasioita hoitaa

tietosuoja@a-katsastus.fi

Rekisterin nimi

A-Katsastus Oy:n, Yksityiset K-Asemat Oy:n, Ajovarma Oy:n ja A-Test & Consulting Oy:n kuluttaja-asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakastietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakassuhteen hoitaminen, kehittäminen ja analysointi
 • asiakasviestintä
 • palvelun toteuttaminen
 • asiakastapahtumien varmentaminen
 • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
 • markkinointi
 • analysointi ja tilastointi
 • muut vastaavat käyttötarkoitukset

Asiakastietoja voidaan käsitellä myös A-Katsastus-konserniin kuuluvissa muissa suomalaisissa yhtiöissä. Rekisterin sisältämiä tietoja voidaan käyttää lainsäädännön sallimin tavoin kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden sekä A-Katsastus Group Oy:n yhteistyökumppaneiden suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin sekä asiakasviestintään myös sähköisiä välineitä käyttäen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • Asiakkaan nimi
 • Osoite, postinumero ja postitoimipaikka
 • Syntymäaika
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Mahdolliset luvat ja suostumukset
 • Asiakastietojen muutoshistoria
 • Asiakasnumero
 • Asiakastunnisteita
 • Henkilötunnus (Lupa- ja vakuutuspalveluissa vain henkilön tunnistamiseen. )
 • Ajoneuvon rekisteritunnus
 • Mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot
 • Asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen aikana internetin kautta, asiakaspalvelutilanteissa, puhelimitse, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla. Nimi-, osoite- ja kuolintietojen päivityksiä voidaan saada myös päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

Tietojen säännönmukainen luovutus

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista luovuttamista.
Maksupalvelumme tuottaa Klarna. Maksutapahtuman yhteydessä asiakkaan antamien henkilötietojen rekisterinpitäjä on Klarna. Klarnan tietosuojaehtoihin voit tutustua maksutapapahtuman yhteydessä löytyvistä linkeistä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA.n ulkopuolelle

Asiakastietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. EU:n tai ETA:n ulkopuolisten kumppaneiden suhteen edellytämme EU-US Privacy Shield -sopimusta tai muuta tietosuoja-asetuksen mukaan hyväksyttyä tapaa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin käyttöoikeus on vain niillä A-Katsastus -konsernin ja palvelutarjoajien palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja niitä hallinnoi IT-palvelutoimittaja tietoturvallisten periaatteiden mukaisesti.

Tarkastusoikeus, oikeus oikaista virheellinen tieto ja oikeus poistaa tiedot

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa häntä koskevat kuluttaja-asiakasrekisterissä olevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikoissa. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa. Tarkastuspyyntöihin vastataan viivytyksettä, yleensä kahden viikon kuluttua pyynnön esittämisestä.

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen markkinointiin tai profilointiin ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Asiakkaalla on myös oikeus esittää pyyntö henkilötietojensa poistamisesta kuluttaja-asiakasrekisteristä. Kaikkea henkilötietoa ei välttämättä voida poistaa lainsäädännöllisten velvoitteiden vuoksi.

Henkilötietoja koskeva pyyntö (tarkastus, korjaus, poisto) tulee esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikoissa.

A-Katsastus Group Oy pidättää oikeuden päivittää tietosuojaselostetta palvelun kehityksen tai lainsäädännön muutosten vuoksi.Tämä tietosuojaseloste korvaa aikaisemman rekisteriselosteen.

Evästeitä koskeva seloste

1.11.2018

Käytämme sivustollamme evästeitä (”cookies”) ja muita vastaavia tekniikoita, kuten selaimen paikallista varastoa (“local storage”) toimintojen toteuttamiseen ja analytiikkaan. Evästeet ovat päätelaitteen selaimen ja palvelimen välisiä pieniä tekstitiedostoja.

Hyödynnämme Google Analyticsia mm. sivustomme käytön ja trendien analysointiin. Googlelle lähetettävä tieto on anonymisoitua.