Päästömittaus

Katsastuksen yhteydessä suoritettava päästömittaus tai savutusmittaus kertoo moottorin kunnosta. Lisäksi mittaukset auttavat osaltaan pienentämään ympäristökuormitusta. Päästöjen väheneminen pienentää myös auton polttoaineen kulutusta.

Autoista lähtevät pakokaasut pitävät sisällään sekä ympäristölle että ihmisten terveydelle vahingollisia kaasumaisia ja kiinteitä yhdisteitä. Hiilidioksidi, jota syntyy palamistuotteena, vauhdittaa muutoksia maapallon ilmakehässä. Autoilija pystyy vaikuttamaan pakokaasupäästöjen sekä niistä aiheutuvien haittojen vähentämiseen auton käytöllään, ajotavallaan ja pitämällä auton kunnossa. Autojen päästötasoon ovat vaikuttaneet laskevasti uusien autojen rakenteelliset vaatimukset.

Bensiinikäyttöisistä autoista mitataan hiilimonoksidi (CO) eli häkä sekä hiilivety-yhdisteet (HC). Autoista, joissa on dieselmoottori, mitataan savutusarvo (k).

Päästömittaus auton mukaan?

Auto  Päästömittaus 
Bensiinikäyttöinen, otettu käyttöön v. 1978 jälkeen Määräaikaiskatsastuksessa suoritetaan pakokaasupäästöjen tarkastus. Vähäpäästöisistä autoista mitataan pakokaasupäästöt joutokäynnillä ja korotetulla pyörintänopeudella. Myös lambda-arvo eli ilmakerroin mitataan.
Bensiinikäyttöinen, otettu käyttöön v. 2001 jälkeen Näille henkilö-autoille suoritetaan pakokaasupäästöjen tarkastus sekä OBD-mittaus. Sisäinen valvontajärjestelmä OBD (On-Board-Diagnostics) on ollut pakollinen bensiinikäyttöisissä autoissa v. 2001 lähtien ja sen tarkastus korvaa joutokäyntimittauksen.
Dieselkäyttöinen, otettu käyttöön v. 1980 jälkeen Myös näiden dieselmoottorilla varustettujen autojen pakokaasupäästöt tarkastetaan.
Päästömittaus ei pakollinen Päästömittauksia ei ole pakko tehdä ennen v. 1978 käyttöönotetuille bensiinikäyttöisille ennen v. 1980 käyttöönotetuille dieselkäyttöisille autoille. Kaksitahtimoottorisille ja moottoripetrolia käyttäville autoille pakokaasupäästötarkastusta ei tehdä.

Palvelu saatavilla seuraavilla asemilla